bmmua.com
Vắng đi nhiều thứ của góc quenkẻ lê chân về tự nhiên thành lạPhố vào đêmngười trở về đêmvà dòng xe hối hả thắng lại giữa những cột đèn.Có nhiều quá những viễn cảnh đan xenCó vài người mân mê…