bmmua.com
Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa
Ngày trẻ tuổi, khi đọc bài “Thơ tình ngày động biển” của Bằng Việt, hình ảnh ấy cứ ám ảnh mãi trong tôi. Cái hình ảnh “một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa” thật giản dị, thật bình yên, nhưng cũng t…