bmmua.com
Đi về phía biển
Nếu buồn quá, cứ tìm về với biển Lặng yên nghe sóng hát muôn trùng Bàn tay với những bông hoa của gió Và chẳng bận lòng vì nỗi nhớ người dưng.