bmmua.com
Tìm lại dáng quê
Một thoáng chiều, trong giấc ngủ muộn tôi gặp lại tuổi thơ. Hồn nhiên, trong vắt và đượm hồn quê. Tuổi thơ lấm lem bùn chạy đuổi những chú cá vội vã bên ruộng lúa mùa bội thu. Tuổi thơ những chiều …