bmmua.com
Tình cờ.
Tình cờ gặp lại nhau thì có sao Em sẽ buồn 1 chút , và nghẹn lòng 1 chút Con đường màu xanh – ngày hôm qua bước hụt Hôm nay ngoảnh đầu lại – vết thương cũ còn sưng … Ta gặp lại nh…