bmmua.com
Gió Lẻ …
Nguyễn Ngọc Tư Tại sao người ta không nhìn thấy mình khi mình còn sống?- Lời của một con ma Trận mưa ban trưa đã vẽ lên kính trước chiếc xe tải Landu một mùa gió lẻ. Lá me rơi tầm tã trên mặt kính.…