bluesyemre.com
Ermeni ve Rum Kültür Varlıklarıyla Kayseri (Editör #AltuğYılmaz)
Kayseri’nin Ermeni ve Rum toplumlarından kalan fiziksel ve inşa edilmiş çevrenin izini sürerek, bölgenin zengin sosyokültürel geçmişine bir bakış sunmak amacıyla hazırlanan bu kitap, istatistiki bi…