bluesyemre.com
İdeal toplum yapısı ve Z Kuşağını anlamak – Dr. #OrhanAlav
Sevgili okurlarım, bu yazımı tamamen sosyolog yönümle ele alarak ideal toplum nedir, nasıl inşa edilir? Ve ideal toplum inşasında Z kuşağını anlamak ve anlamlandırabilmeyi sosyolojik eksende değerl…