bluesyemre.com
Boğaziçi Üniversitesi Aptullah Kuran Kütüphanesi Nadir Eserler Koleksiyonu
Toplamda 28783 eser barındıran Nadir Eserler Koleksiyonu, 22420 eserden oluşan Genel Koleksiyon, 860 eserden oluşan Folio Koleksiyonu, 33 eserden oluşan İbrahim Müteferrika Koleksiyonu, 181 bibliyo…