bluesyemre.com
Onaranlar Kulübü (Onarma, üretme ve paylaşma odağında çevreyle diyalog kuran projeler geliştiren gönüllüler kulübü) @onaranlarkulubu #atmaonar #tuketmeuret #saklamapaylas
Onarma, üretme ve paylaşma odağında çevreyle diyalog kuran projeler geliştiren bir gönüllülük kulübüyüz. 🛠 Üretme hevesi ve potansiyeli olan her disiplinden gönüllü insanlarla ortak hareket ederiz.…