bluesyemre.com
#Kütüphane Rönesansı – Yeni Bir Parlak Dönem
Kütüphanelerin geleceği | © Kulturprojekte Berlin adına raumlaborberlin Kütüphanelerin sonunun geleceği kehanetinde bulunan pek kimse kalmadı. Bunun yerine, kütüphaneleri herkesin faydalanacağı şek…