bluesyemre.com
Öğrenci Başına Düşen Yıllık Harcama Miktarları (2014 Yılı)
OECD verilerine göre ilkokul kademesinde öğrenci başına düşen yıllık harcama miktarı Almanya’da 8.546 $; Birleşik Krallık’ta 11.367 $ ve Türkiye’de 3,589 $’dır. Ortaokul kademesinde öğrenci başına …