bluesyemre.com
#Kütüphane, #Arşiv ve #Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı (#KAM’18) Raporu
2014 yılından bu yana kütüphane, arşiv ve müzelerde verilen hizmetlere ilişkin hususları değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla özel sektör tarafından düzenlenmekte olan Kütüphane, Arşiv ve Müze Yö…