bluesyemre.com
#KültürelMiras Yönetiminde Bellek Kurumlarının Rolü #YaşarTonta (Video kaydı)
Kütüphane, arşiv ve müze gibi bellek kurumlarının genellikle geçmişle ilgili olduğu düşünülür. Oysa kültürel mirasın yönetiminde ve kültürel miras ürünlerinin kuşaktan kuşağa aktarılmasında çok öne…