bluesyemre.com
#TÜBİTAK AçıkBilim Politikası
POLİTİKA BAŞLIĞI: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yürütülen veya desteklenen projelerden üretilen yayınlar ile araştırma verilerinin yönetimi, saklanması, arşiv…