bluesyemre.com
Dijital kast sistemi #TanolTürkoğlu
İnternet dijital bir kast sistemini kurmak için istismar mı ediliyor? Yoksa dijital devrim son iki yüz elli yılın normlarını kökten değiştirecek mi? Bireyin ilerlemesi, kendisini geliştirmesi bir z…