bluesyemre.com
#Kitap ve #SüreliYayın Satışlarında Uygulanacak #KDV İstisnası Hakkında
7161 Sayılı Kanun’la Katma Değer Kanunu’nun “İstisnalar”a ilişkin 13. Maddesine eklenen (n) bendi ile; “Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan k…