bluesyemre.com
Gelenekle ilerleme arasındaki #kütüphaneler – Hem korumak hem ilerlemek
Kütüphanelerin geleceği | © Kulturprojekte Berlin adına raumlaborberlin Kütüphaneler kültürel belleği ve dönemin bilgisini kullanıcılarıyla her zaman paylaşmıştır. Dijitalleşme bu gerçeği değiştire…