bluesyemre.com
Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Çalıştayı Sonuç Raporu, 7-8 Nisan 2018 İstanbul
Okuma kültürünün oluşmasında; öğrenci, öğretmen, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, kamuoyu, medya ve yayınevlerinin proje ve etkinliklerinin değerlendirilerek geliştirilmesi planlanm…