bluesyemre.com
#HalkKütüphaneleri Geçmişten Geleceğe Yönelimler ve Yeni Roller – #MehmetAliAkkaya , #HüseyinOdabaş
Tarihin her döneminde insanoğlunun yaşamını ve bu yaşamın kalitesini belirleyen dinamiklerden biri olan bilgi, yeni bin yılın bakış açısı ve Bilgi Toplumu’nun deneyimi ile tartışılmaz bir biçimde h…