bluesyemre.com
Türkiye’de Dijitalleşme @DrDataStats
İnternet kullanıcısı: 54,34 milyon (nüfusun %67’si) Aktif sosyal medya kullanıcısı: 51 milyon (%63’ü) Cep telefonu kullanıcısı: 59,05 milyon (% 73’ü) Aktif mobil sosyal medya kull…