bluesyemre.com
Lisansüstü Araştırmacılar için Bilimsel Çalışmalar ve Akademik Yazım Eğitimi, 9-10 Kasım 2018, VEKAM Ankara Bağ Evi
Katılım için başvuru tarihleri: 01- 30 Ekim 2018 Eğitim Modülleri >> Bilimsel Çalışma Sürecinde Gereken Temel Beceriler >> Bilimsel Çalışmaların Yapısı, Bölümleri ve Yazımı >> …