bluesyemre.com
Dijital Yaşamda #Mahremiyet (#Gizlilik) Kavramı ve Kişisel Veriler: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Mahremiyet ve Kişisel Veri Algılarının Analizi – Şahika Eroğlu
Kişisel verilere yetkisiz erişim ve bu verilerin yetkisiz kişi ve kuruluşlarca kullanımları, günümüz dünyasında öne çıkan sorunlardan biri olarak algılanmaktadır. Bu bağlamda konunun mahremiyet (gi…