bluesyemre.com
Mesleki Değerler mi, Rakip Değerler mi?Prof. Dr. #BülentYılmaz
Diğer bazı alanlarda kullanılandan farklı olarak felsefi anlamıyla değer kavramı, “günlük hayatımızda davranışlarımıza ve eylemlerimize yön veren, rehberlik eden içsel rehberimiz, ilkelerimizdir.” …