bluesyemre.com
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2015 Ulusal Raporu
21. yüzyıl dünyasında yaşanan gelişmeler, her alanda bilginin hızla değişmesine ve bilgiye olan ihtiyacın sürekli artmasına neden olmuştur. Eğitim alanında da son yıllarda gerçekleşen gelişmeler eğ…