bluesyemre.com
6. Ulusal Yayın Kongresi (10-11 Mayıs 2018 Afyonkarahisar) Sonuç Bildirgesi
6. Ulusal Yayın Kongresinde komisyonlarda ve genel kurulda dile getirilen görüşler ve yapılan değerlendirmeler ışığında aşağıda yer alan hususların kongre sonucu olarak açıklanması uygun görülmüştü…