bluesyemre.com
2023’e Doğru Türkiye’de Üniversite Kütüphaneleri (Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar Ve Çözüm Önerileri) Raporu
Çağın gereklerine uygun ve dünya ile rekabet edebilir bir eğitim, öğretim ve araştırma altyapısı için üniversitelerin en azından kendi alanlarında üretilen bilgiye erişebilecek ve bu bilgiyi…