bluesyemre.com
Turuz (Dil ve Etimoloji Kütüphanesi)
Tebriz’li Hasan Bey Hadi’nin Turuz sitesinde özellikle dil ve etimoloji alanında çok zengin bir koleksiyon yer almaktadır. Ayrıca İran’da basılmış Türkçe kitaplar da yer alıyor. D…