bluesyemre.com
#Kütüphanecilik mesleği: teknik yetkinlik ve sosyal sorumluluk
Kütüphaneciler bilgi aktarımının kullanıcı odaklı olmasını sağlar | Foto (kesit): © SLUB Dresden/Henrik Ahlers CC BY-SA 4.0 Veri işleme uzmanı (data librarian), kaynak yöneticisi ve toplumsal bütün…