bluesyemre.com
Geçici Belgelerin Kalıcı Etkisi: 1. Uluslararası #Efemera Çalışmaları Sempozyumu, 25-27 Nisan 2018, Ankara
Kökeni Antik Yunanca olan “efemera” çoğul bir kelimedir ve “bir günden fazla dayanmayan” manasına gelir. 20. yüzyıl boyunca topladığı koleksiyon ve yaptığı araştırmalar ve yayınlar neticesinde efem…