bluesyemre.com
Eroğlu, Ş. (2017). Türkiye’de kamu verilerinin açık devlet uygulamaları ve belge yönetimi çerçevesinde değerlendirilmesi: Bir model önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Visit the post for more.