bluesyemre.com
Ankara’da Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yeni Çalışma Saatleri ile ilgili Genelge
SAYI : B.05.4.VLK.0.06.03.00-010.04/23502 15/10/2012 KONU : Çalışma Saatlerinin Yeniden Düzenlenmesi GENELGE İlgi : a) Bakanlar Kurulunun 05.03.2012 tarih ve 2012/2878 sayılı kararı. b) Ankara Vali…