blueshield.dk
Mette Bocks talepapir - Blue Shield Danmark
Kulturminister Mette Bock åbnede Heritage Fridays 2017, hvor hun blandt andet talte om vigtigheden i at beskytte kulturværdier og dansk tiltrædelse af 2. protokol til Haager-konventionen af 1954. “If you destroy a people’s identity, you destroy the people. If you destroy the symbols of the past, you erase it. But then you also destroy something …