blueshield.dk
Heritage Fridays 2018 Kultur & Klimaforandringer - Blue Shield Danmark
Dette års arrangement tog udgangspunkt i FN’s Verdensmål nr. 13 – klimaindsats – og hvordan man kan bekæmpe og håndtere klimaforandringer og deres konsekvenser. Tak til alle der deltog på dagen. Billeder Program Samarbejdspartnere