blueshield.dk
Artikel i Danske Museer - Blue Shield Danmark
Blue Shield Danmarks formand: fokusområder og arbejdsopgaver I december-udgaven af Danske Museer sætter Søren la Cour Jensen fokus på Haager-konventionen, militære operationer, og hvordan et tæt tværfagligt netværk kan forbedre indsatsen med at beskytte og bevare kulturværdier. “I krig og katastrofe prioriterer få beskyttelsen af kulturarv, men gerningerne har store konsekvenser. De ødelægger muligheden for …