bluebluegem.wordpress.com
Đau
Lâu lâu tôi lại thầm cảm ơn cái công việc của mình. Nó thiệt sự có ích vào những hôm chỉ muốn khóc to mà lại không muốn ở nhà như hôm nay. Phải. Hôm nay. Nếu nằm nhà có thể tôi sẽ chết chìm trong b…