blommanskulturblogg.com
“O-KLART” men uppenbart – Oxelörevyn
Årets första revyrepetition är avslutad. Som vanligt delades manus ut och roller tillsattes – dock inte alla. Alla manus är inte klara eller snarare alla rolltillsättningar är inte helt klara…