blogulblog.wordpress.com
1. Kieliopilliset sijat: c) akkusatiivi
Akkusatiivi – Kohdanto – Acuzativul . . akkusatiivi kiel. eräs objektin sijamuoto. Akkusatiivi eli kohdanto on nominatiivi-akkusatiivikielissä transitiiviverbien tekemisen kohteen eli suoran objek…