blogs.fhag.es
Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte
Sobre el càncer de còlon i recte El càncer de còlon i recte és el càncer més freqüent en el conjunt dels homes i dones a Catalunya. Cada any es diagnostiquen 6.000 casos nous d’aquest tumor. La majoria de vegades el càncer de còlon i recte es desenvolupa a partir