blogroi.net
Hva er blogROI?
Hva betyr ROI (return on investment) for en blogg? Enkelt: Å lese blogROI er gratis. Dersom du syns det du leser gir deg noe, så gir det høy ROI. Syns du det var bortkastet tid, derimot, er det dår…