blogofivan.com
Richard Meier: Ara Pacis
Воден от възхищението си към бялото и светлината, американският архитект облича античния монумент в пространство и въздух. Изключително ненатрапчивото архитектурно решение всъщност хем поднася Анти…