blogofivan.com
Из Изкуство от Германия в Галерия „Капана“
Двете най-нови културни пространства в Пловдив, галериите „2019“ и „Капана“ са домакини на пътуващата изложба „Изкуство от Германия“. Първата галерия впечатлява …