blogofivan.com
Две изложби
„Див Живот“(Симеон Стоилов), Credo Bonum, 19 септ – 13 Окт 2019г. От официалната страница в сайта на галерията – тук: През последните години Симеон Стоилов внимателно избира появата си …