blogofivan.com
Близката Сафо
Текстът е публикуван за първи път във вестник К, бр. 31 (42), 4.10.2019 За всеки, имал допир със старогръцката литература, стиховете или по-скоро фрагментите на Сафо сякаш най-напред се запомнят съ…