blogofivan.com
Итало Калвино: Марковалдо
Често си мислех за Джани Родари, докато четях, в историите на Калвино се плъзга една човеколюбива и остро искрееща бистрота и свежест. Реализмът, с който светът е описан, е особен с шеговитото си и…