blogofivan.com
Роберт Зееталер: Продавачът на вестници и списания
„Продавачът на вестници и цигари“ е камерен роман с ограничен на брой герои, непреплитащи се между тях отношения и „тесни“истории, който обаче ми възроди приятното забравено…