blogofivan.com
Отломъци {6}: Томас Ман и Йосиф
Дълбок е кладенецът на миналото. Дали не трябва да го наречем бездънен?