blogofivan.com
Здравка Евтимова и Юли
Никога не си ми казвал „довиждане“, нито „сбогом“ – рекох. – А човек, който не ти каже „довиждане“ и си отиде, не е човек, а есен. Отлагах близо година зачитанет…