blogofivan.com
Уилям Сароян и Лятото
Уилям Сароян съвсем тематично се появи в началото на летния сезон у нас със сборник разкази, озаглавен „Лятото на красивия бял кон“. Изборът на българското заглавие е доста интересен, п…