blogofivan.com
Eйлиш ни Гуивна: Литературен обяд
Разказите се четат леко и мисля, че са доста подходящи за два-три летни следобеда или на път към и от ваканция. Езикът им стои далеч от всякаква претенци или абстрактна височина, българският, който…